Information om Top Car AB

Top Car AB hjälper Er att bibehålla eller återskapa nybilskänslan.
Med professionell tvätt, polering och skyddsbehandling skyddar vi och konserverar lack och textil mot ålderstecken.
Vi försäkrar oss om att ge våra kunder bästa resultat med sammanlagt 30-års erfarenhet och marknadens främsta leverantörer och produkter.
Nytt eller begagnat spelar ingen roll. Att skyddsbehandla din bil är en god investering.
Vi har en genomtänkt kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitetspolicy för Top Car AB

* Vi ska på ett professionellt sätt vägleda kunden till rätt behandling
* Vi ska utföra det arbete kunden beställt
* Vi ska leverera på utsatt tid
* Vi ska lämna skriftlig garanti på lackskyddsbehandlingar

För att uppfylla detta ska vi:

*
Fortlöpande utbilda våra medarbetare så att kompetens nivån
ligger högt
* Våra lokaler och utrustning ska hålla högsta klass
* Alla medarbetare har klara och tydliga ansvarsområden
Miljöpolicy för Top Car AB - Vårt bidrag till en bättre miljö
*
Följa all lagstiftning som är tillämplig för oss
* Top Car ska vara en säker arbetsmiljö för våra medarbetare
* Genom effektiva arbetsmetoder & miljömässiga produktval ska
Vår miljöpåverkan vara minimal för verksamhetsområdet
* Att företrädelsevis välja produkter som uppfyller de högst ställda miljökraven.
* I gott samarbete med våra leverantörer påverka utvecklingen av miljövänliga produkter
* Löpande kontroll av oljeavskiljare