top of page

The #1 Car Appearance Shop

Erfarenhet - Yrkesstolthet - Kvalitet - Garanti

I våra för ändamålet specialanpassade lokaler och med det främsta inom utrustning, leverantörer & produkter, tar sig vårt team an och utför varje projekt med kunskap och erfarenhet...


För att säkerställa bästa möjliga resultat och kundnöjdhet håller vi vårt team i ständig utveckling med löpande fortbildning & kompetensutveckling. 


Vi tillhandahåller alltid en öppen kommunikation under hela projektet och vi har en väl genomtänkt kvalitets- & miljöpolicy.

Hos oss lämnar Du Din bil i trygga händer...

Vårt område och våra lokaler är inhägnat / kameraövervakat och larmat med utryckning dygnets alla timmar.

244555146_4144873888955145_4329248201401816495_n.jpg
Om: Om
bottom of page